چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

بحران مالی

بحران مالی
مشکلات مالی، بالاخره به هر طریقی و به شکل موذیانه‌ای وارد زندگی همه ما می‌شوند، اما در بسیاری از موارد، ما علایم حضور آنها را جدی نمی‌گیریم و این بی‌توجهی تا عمیق‌تر شدن...
بیشتر

عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی

عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی
اکثر آگاهان امور اقتصادی براین اعتقادند که فعالیت های اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز است . از این رو، آگاهی وشناخت اصول پایه ای و حیاتی تأثیر گذ...
بیشتر