دسته بندی

رسانه موفقیت

دلیل اعمال ما چیست؟

ممنون. باید بگم که هم هیجان زده هستم و هم به چالش کشیده شده ام. هیجانم به خاطر اینه که این فرصت به من داده شده که ادای دینی کرده باشم و چالش من به خاطر اینه که معمولا کوتاه ترین سمیناری که دارم حدود ۵۰ ساعته! مبالغه نمی کنم. تمام دو…