دسته بندی

شاخص

خودفریبی فصل دهم

سوالاتبا ورود به اطاق من به سمت همان صندلی که صبح نشسته بودم رفتم.باد رو به من گفت: خوب تام نمیخواهی قبل از هرگونه صحبتی برای کیت توضیح بدهی که تا امروز، تا این لحظه چه کرده ای؟"بله حتما.تمامی آنچه را که باد درباره خودفریبی برایم شرح داده…

خودفریبی فصل نهم

او جزء بیست کارمند اولیه شرکت بود.در حال حاضر نیز مدیرعامل این شرکت است.کیت با رسیدن به کنارم دستش را با صمیمیت به سمت من دراز کرد و گفت: سلام تام از دیدنت خوش حالم.کارها بر وفق مراده؟همچنان در شوک بودم که گفتم: شما من را بخاطر دارید؟ باور…

خودفریبی فصل هشتم

تردیددر درونم غوغایی به پا بود.در طول دوران کاری ام چنین احساسی را تجربه نکرده بودم.آن روز پس از جلسه با باد خودم را در وادی ناشناخته می دیدم.قبل از ورود به اطاقم در حین گذشتن از مقابل میز منشی ام شریل از او پرسیدم:آیا در مقایسه با روسای…

خودفریبی فصل اول

باد پیترسون در یک روز زیبای تابستانی در پیاده رو قدم می زدم در راه رسیدن به اولین جلسه ی کاریم مربوط به شغل تازه ام در شرکت زاگروم بودم که در مسیر بخاطر اوردم که با چه مشقتی توانستم به عنوان یک مدیر ارشد استخدام بشوم.درچهارمین هفته حضورم در…

چطور دوستانتان بر آینده‌تان اثر می‌گذارند؟

دوستان یکی از اجزای مهم زندگی ما هستند. آن‌ها حس تعلق به ما می‌دهند، باعث خوشحالی و لذت ما می‌شوند، به ما کمک می‌کنند، از ما حمایت عاطفی می‌کنند و در هنگام نیاز ما را راهنمایی می‌کنند. تاثیر یک دوست می‌تواند فراتر از لحظه حال باشد، یعنی

انرژی مثبت را با این روش های ساده جذب کنید

وقتی ناراحت و بی حوصله هستید جذب انرژی مثبت محیط ، کار سختی به نظر می رسد اما اگر باور داشته باشیم که شادی و غم زاییده شرایط محیطی اطراف ما نیست بلکه حاصل انتخاب ماست آن وقت انتخاب بین شادی و غم آسان می شود. ۱۰روش برای جذب کردن انرژی مثبت …

آیا برای ثروتمند شدن حاضری ؟

اگر از مردم بپرسید که چه چیزی را در زندگی بیشتر از چیزهای دیگه می خواهند، فکر می کنید که اکثر آنها بلافاصله چه جوابی می دهند؟بیشتر آنها یک جواب ساده می دهند، و آن هم این است، که آنها می خواهند ثروتمند شوند و یا پول بیشتری می خواهند. بعضی…