پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت

جادوی خاموش خلاصه فصل اول

جادوی خاموش خلاصه فصل اول
کاملا مشخص کنید که از زندگی چه میخواهید و هرچه پاسخ شما به این سوال واضح تر باشد، رسیدن به مقصد هم آسان تر صورت خواهد گرفت. هدفهای خود را در قالب کلماتی روشن و قابل فهم ب...
بیشتر

خودفریبی فصل پانزدهم

خودفریبی فصل پانزدهم
تمرکز کوزه باد گفت: دو دلیل اصلی وجود دارد که باعث لطمه زدن به نتیجه اصلی می شود. در زاگروم ما عبارت “تمرکز بر چه” را برای بیان چیزی که شخصی در پی رسیدن به آن...
بیشتر

خودفریبی فصل چهاردهم

خودفریبی فصل چهاردهم
تبانی ۶- وقتی در کوزه هستم دیگران را هم وادار میکنم که به درون کوزه بروند. ۷- در داخل کوزه ما بد رفتاری متقابل را میطلبیم و توجه مقابل را بدست می آوریم.ما با هم تبانی میک...
بیشتر

خودفریبی فصل سیزدهم

خودفریبی فصل سیزدهم
  زندگی در کوزه من یک سوال دارم: چه اتفاقی می افتد که من حسی را که به آن پشت کنم ندارم؟ مثلا ، اگر وقتی بچه دارد گریه می کند من آن حس را که می گوید باید به بچه برسم تا هم...
بیشتر

خودفریبی فصل یازدهم

خودفریبی فصل یازدهم
  به حس خود پشت کردن کیت گفت: تام به حس خود پشت کردن یکی از رایج ترین رفتارهای مردم دنیاست. دیروز من در مرکز راکفلر در نیویورک بودم.در ساختمانی وارد آسانسور شدم.هنگا...
بیشتر

خودفریبی فصل دهم

خودفریبی فصل دهم
سوالات با ورود به اطاق من به سمت همان صندلی که صبح نشسته بودم رفتم. باد رو به من گفت: خوب تام نمیخواهی قبل از هرگونه صحبتی برای کیت توضیح بدهی که تا امروز، تا این لحظه چه...
بیشتر

خودفریبی فصل نهم

خودفریبی فصل نهم
او جزء بیست کارمند اولیه شرکت بود.در حال حاضر نیز مدیرعامل این شرکت است. کیت با رسیدن به کنارم دستش را با صمیمیت به سمت من دراز کرد و گفت: سلام تام از دیدنت خوش حالم.کاره...
بیشتر

خودفریبی فصل هشتم

خودفریبی فصل هشتم
تردید در درونم غوغایی به پا بود.در طول دوران کاری ام چنین احساسی را تجربه نکرده بودم. آن روز پس از جلسه با باد خودم را در وادی ناشناخته می دیدم. قبل از ورود به اطاقم در ح...
بیشتر

خودفریبی فصل اول

خودفریبی فصل اول
باد پیترسون   در یک روز زیبای تابستانی در پیاده رو قدم می زدم در راه رسیدن به اولین جلسه ی کاریم مربوط به شغل تازه ام در شرکت زاگروم بودم که در مسیر بخاطر اوردم که با چه...
بیشتر