پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت

از بازارهای مرده دوری کنید!

از بازارهای مرده دوری کنید!
تصور غلط رایجی که در بین معامله گران بازارهای مالی وجود دارد، این است که در بازار اگر همیشه حرکت قیمت داشته باشیم و قیمت ها کم و زیاد شوند، مطمئنا فرصت هایی هم برای سودآو...
بیشتر

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟
اخیرا عکاسی را به عنوان یک سرگرمی جدید برای خودم انتخاب کرده ام و رفته رفته دارم به این نتیجه میرسم که شباهت هایی بین این هنر و حوزه معاملات در بازارهای مالی وجود دارد. ا...
بیشتر