پنج شنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟
اخیرا عکاسی را به عنوان یک سرگرمی جدید برای خودم انتخاب کرده ام و رفته رفته دارم به این نتیجه میرسم که شباهت هایی بین این هنر و حوزه معاملات در بازارهای مالی وجود دارد. ا...
بیشتر

چهار راه پول سازی فصل ۵

چهار راه پول سازی فصل ۵
پدر ثروتمندم اغلب میگفت تا زمانی که به آزادی مالی دست  نیابی نمی‌دانی آزادی حقیقی چیست.منظور او از گفتن این جمله این بود که یادگیری سرمایه‌گذاری مهمتر از یادگیری یک حرفه...
بیشتر

چهار راه پول سازی-فصل ۳ و ۴

چهار راه پول سازی-فصل ۳ و ۴
 چرا افراد امنیت را به آزادی ترجیح میدهند؟ سریع ثروتمند شوید شما می توانید سریع ثروتمند شوید چرا که می توانید به طور قانونی از پرداخت مالیات اجتناب کنید. و با داشتن امکان...
بیشتر