۰۸ اردیبهشت

جذب پول

  نکته ی مهم : اولین قاعده ی مهم درباره ی پول اینه که بدونید:اصل یک : فقر فقط نداشتن پول کافی نیست بلکه احساس فقر از فقر بدتره و …

۲۹ بهمن

گام های ثروتمند شدن

گام اول برای ثروتمند شدن: شناخت گره های ذهنی:وقتی ما بچه هامون پول رو از روی زمین برمیدارن با یه حالت بد به فرزندمون میگیم پول کثیفه و یا میگیم …