دسته بندی

هوش مالی-رابرت کیوساکی

هوش مالی-فصل پنجم

هوش مالی نوع سوم:بودجه بندی پولتعریف کسری بودجه در راهنمای امور مالی و سرمایه گذاری بارون این است: (مازاد هزینه بر درآمد برای دولت، شرکت یا افراد).خرج کردن بیشتر از پولی که درمی آورید باعث کسری بودجه می شود. بیشتر مردم وقتی با کسری بودجه…

هوش مالی-فصل چهارم

هوش مالی نوع دوم: حفاظت از پولحفاظت از پول در مقابل دزدها و کلاهبردارها مهم است همانطور که اکثرمان می دانیم، دنیا پر از سازمان هایی است که منتظر فرصتند تا با پول شما علاج کار خود را بکنند.اگر از شما باهوش تر باشند یا قدرت بیشتری داشته…

هوش مالی-فصل سوم

ضریب هوش مالی نوع اول:بیشتر پول درآوردنهر هدفی فرایندی دارد هر هدف ارزنده ای فرایندی دارد و کار می برد.یکی از دلایلی که مردم هوش مالی نوع اول(پول بیشتر درآوردن) را ندارند، این است که پول می خواهند اما فرآیند آن را نمی…

هوش مالی-فصل دوم

پنج هوش مالیهوش مالی نوع اول: پول بیشتری درآوردنهوش مالی نوع دوم: حفظ پولهوش مالی نوع سوم: بودجه بندی پولهوش مالی نوع چهارم: کاربرد پولهوش مالی نوع پنجم: ارتقای اطلاعات مالی تفاوت بین اطلاعات مالی و هوش مالی چیست؟اطلاعات مالی(شعور مالی)…

هوش مالی-فصل اول

فصل اول:بیشتر مردم امیدوارند دولت مشکلان مالی شان را حل کند. نمیدانم وقتی دولت نمی تواند مشکلات خودش را حل کند، چطور می تواند مشکلات شما را حل کند.به عقیده من هرکس باید خودش مشکلاتش را حل کند.خبر خوب اینکه اگر خودتان مشکلات تان را حل کنید،…