پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت

چهار راه پول سازی فصل ۵

چهار راه پول سازی فصل ۵
پدر ثروتمندم اغلب میگفت تا زمانی که به آزادی مالی دست  نیابی نمی‌دانی آزادی حقیقی چیست.منظور او از گفتن این جمله این بود که یادگیری سرمایه‌گذاری مهمتر از یادگیری یک حرفه...
بیشتر

چهار راه پول سازی-فصل ۳ و ۴

چهار راه پول سازی-فصل ۳ و ۴
 چرا افراد امنیت را به آزادی ترجیح میدهند؟ سریع ثروتمند شوید شما می توانید سریع ثروتمند شوید چرا که می توانید به طور قانونی از پرداخت مالیات اجتناب کنید. و با داشتن امکان...
بیشتر

چهار راه پول سازی-فصل ۱ و ۲

چهار راه پول سازی-فصل ۱ و ۲
دایره گردش پول پدر ثروتمند راهنمایی برای رسیدن به آزادی مالی پدر ثروتمندم عادت داشت که بگوید: “شما هرگز نمی توانید بدون آزادی مالی به آزادی حقیقی دست یابید.”...
بیشتر