جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

  • آپارت

هوش مالی-فصل ۱۰

هوش مالی-فصل ۱۰
  پرورش هوش مالی  چند کاربرد علمی  این کتاب درباره پرورش هوش مالی و افزایش ضریب هوش مالی است.  بسیاری از مشاوران مالی سرمایه گذاری طولانی‌مدت را توصیه کرده اند.نظر بیشتر...
بیشتر

هوش مالی- فصل نهم

هوش مالی- فصل نهم
 پرورش نبوغ و استعداد مالی  پایین تر از امکانات تان زندگی نکنید کارشناسان مالی به مردم توصیه می‌کنند که پایین‌تر از امکانات تان زندگی کنید و تخم مرغها را در یک سبد نگذاری...
بیشتر

هوش مالی-فصل هشتم

هوش مالی-فصل هشتم
انسجام پول اگر کسی میخواهد ثروتمند شود، ثروتمند بماند و ثروتش را برای نسل های بعدی اش بگذارد، انسجام  پنج هوش مالی لازم است. وقتی کسی از نظر مالی مشکل دارد. یکی از این پن...
بیشتر

هوش مالی-فصل هفتم

هوش مالی-فصل هفتم
هوش مالی نوع پنجم: ارتقای اطلاعات مالی طبقه بندی اطلاعات برای ثروتمند شدن درس شماره ۱: واقعیات در مقابل نظرات. یکی از دلایل اینکه مردم فکر میکنند سرمایه گذاری خطر دارد ای...
بیشتر