پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

هوش مالی-فصل هشتم

هوش مالی-فصل هشتم
انسجام پول اگر کسی میخواهد ثروتمند شود، ثروتمند بماند و ثروتش را برای نسل های بعدی اش بگذارد، انسجام  پنج هوش مالی لازم است. وقتی کسی از نظر مالی مشکل دارد. یکی از این پن...
بیشتر

هوش مالی-فصل هفتم

هوش مالی-فصل هفتم
هوش مالی نوع پنجم: ارتقای اطلاعات مالی طبقه بندی اطلاعات برای ثروتمند شدن درس شماره ۱: واقعیات در مقابل نظرات. یکی از دلایل اینکه مردم فکر میکنند سرمایه گذاری خطر دارد ای...
بیشتر

هوش مالی-فصل ششم

هوش مالی-فصل ششم
هوش مالی نوع چهارم اهرم پولی چیست؟ به زبان خیلی ساده تعریف اهرم پولی انجام بیشترین کار با کمترین پول است.اگر سرمایه گذار فاقد هوش مالی برای کنترل سرمایه گذاری باشد، استفا...
بیشتر

تحلیل ذهنی مارک داگلاس

تحلیل ذهنی مارک داگلاس
بهترین روش برای تبدیل شدن به یک معامله گر برتر چیست؟ قسمتهایی از پیش گفتار را با هم مرور میکنیم: این کتاب نگاه عمیقی به مشکلاتی دارد که در هنگام ورود به بازار پر چالش سها...
بیشتر