پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت

خودفریبی فصل شانزدهم

خودفریبی فصل شانزدهم
  مسائل کوزه به حس خود پشت کردن همان جرمی است که سبب بیماری خودفریبی میشود مثل تب کودکان خودفریبی عارضه ای متفاوتی دارد از نداشتن انگیزه و تعهد و استرس و…سازمانها د...
بیشتر

خودفریبی فصل پانزدهم

خودفریبی فصل پانزدهم
تمرکز کوزه باد گفت: دو دلیل اصلی وجود دارد که باعث لطمه زدن به نتیجه اصلی می شود. در زاگروم ما عبارت “تمرکز بر چه” را برای بیان چیزی که شخصی در پی رسیدن به آن...
بیشتر

خودفریبی فصل چهاردهم

خودفریبی فصل چهاردهم
تبانی ۶- وقتی در کوزه هستم دیگران را هم وادار میکنم که به درون کوزه بروند. ۷- در داخل کوزه ما بد رفتاری متقابل را میطلبیم و توجه مقابل را بدست می آوریم.ما با هم تبانی میک...
بیشتر

خودفریبی فصل سیزدهم

خودفریبی فصل سیزدهم
  زندگی در کوزه من یک سوال دارم: چه اتفاقی می افتد که من حسی را که به آن پشت کنم ندارم؟ مثلا ، اگر وقتی بچه دارد گریه می کند من آن حس را که می گوید باید به بچه برسم تا هم...
بیشتر

خودفریبی فصل دوازدهم

خودفریبی فصل دوازدهم
ویژگی های به حس خود پشت کردن ۳- وقتی من دنیا را در  شرایط توجیه کردن خودم نگاه می کنم تصویر من از واقعیت مخدوش می شود. مسیر ورود به کوزه از طریق پشت کردن به حس خودمان است...
بیشتر

خودفریبی فصل یازدهم

خودفریبی فصل یازدهم
  به حس خود پشت کردن کیت گفت: تام به حس خود پشت کردن یکی از رایج ترین رفتارهای مردم دنیاست. دیروز من در مرکز راکفلر در نیویورک بودم.در ساختمانی وارد آسانسور شدم.هنگا...
بیشتر

خودفریبی فصل دهم

خودفریبی فصل دهم
سوالات با ورود به اطاق من به سمت همان صندلی که صبح نشسته بودم رفتم. باد رو به من گفت: خوب تام نمیخواهی قبل از هرگونه صحبتی برای کیت توضیح بدهی که تا امروز، تا این لحظه چه...
بیشتر

خودفریبی فصل نهم

خودفریبی فصل نهم
او جزء بیست کارمند اولیه شرکت بود.در حال حاضر نیز مدیرعامل این شرکت است. کیت با رسیدن به کنارم دستش را با صمیمیت به سمت من دراز کرد و گفت: سلام تام از دیدنت خوش حالم.کاره...
بیشتر

خودفریبی فصل هشتم

خودفریبی فصل هشتم
تردید در درونم غوغایی به پا بود.در طول دوران کاری ام چنین احساسی را تجربه نکرده بودم. آن روز پس از جلسه با باد خودم را در وادی ناشناخته می دیدم. قبل از ورود به اطاقم در ح...
بیشتر

خودفریبی فصل هفتم

خودفریبی فصل هفتم
انسان یا شئ باد گفت: “میخواهم به این نتیجه برسم که انسان یک کار را به دو روش می تواند انجام دهد.” حالا بیا به لو برگردیم.بنظرت رفتاری را که در یک جلسه عمومی د...
بیشتر