دسته بندی

خودفریبی

خودفریبی فصل یازدهم

به حس خود پشت کردنکیت گفت: تام به حس خود پشت کردن یکی از رایج ترین رفتارهای مردم دنیاست.دیروز من در مرکز راکفلر در نیویورک بودم.در ساختمانی وارد آسانسور شدم.هنگام بسته شدن در ، فردی را دیدم که بطرف آسانسور می دوید به نظر می رسید که…

خودفریبی فصل دهم

سوالاتبا ورود به اطاق من به سمت همان صندلی که صبح نشسته بودم رفتم.باد رو به من گفت: خوب تام نمیخواهی قبل از هرگونه صحبتی برای کیت توضیح بدهی که تا امروز، تا این لحظه چه کرده ای؟"بله حتما.تمامی آنچه را که باد درباره خودفریبی برایم شرح داده…

خودفریبی فصل نهم

او جزء بیست کارمند اولیه شرکت بود.در حال حاضر نیز مدیرعامل این شرکت است.کیت با رسیدن به کنارم دستش را با صمیمیت به سمت من دراز کرد و گفت: سلام تام از دیدنت خوش حالم.کارها بر وفق مراده؟همچنان در شوک بودم که گفتم: شما من را بخاطر دارید؟ باور…

خودفریبی فصل هشتم

تردیددر درونم غوغایی به پا بود.در طول دوران کاری ام چنین احساسی را تجربه نکرده بودم.آن روز پس از جلسه با باد خودم را در وادی ناشناخته می دیدم.قبل از ورود به اطاقم در حین گذشتن از مقابل میز منشی ام شریل از او پرسیدم:آیا در مقایسه با روسای…

خودفریبی فصل هفتم

انسان یا شئباد گفت: "میخواهم به این نتیجه برسم که انسان یک کار را به دو روش می تواند انجام دهد."حالا بیا به لو برگردیم.بنظرت رفتاری را که در یک جلسه عمومی در مقابل همکارانم با من کرد، چه ویژگی داشت؟ منظورم پس گرفتن مسئولیتی را که انجام…

خودفریبی فصل ششم

انتخاب هایی که سطح تاثیرگذاری را تعیین می کنندخودفریبی یعنی اینکه من درون کوزه باشم یا بیرون آن.گذشته از اینکه رفتار بیرونی ما چه حکایتی دارد، انسان ها عمدتا به آنچه که در درون ما میگذرد ، عکس العمل نشان می دهند.مثلا اینکه احساس و افکار ما…

خودفریبی فصل پنجم

مبنای رهبری موثرپس از ده سال سابقه کار در یک شرکت حقوقی ، آن شرکت را ترک کردم تا پست مدیر داخلی کمپانی سیرا را بپذیرم.زاگروم آن شرکت را خرید.معامله ی پیچیده ای بود.زاگروم بیشتر حق اختراع و تحقیقات و غیره رو از سیرا خرید.در آن زمان من در…

خودفریبی فصل چهارم

مشکلی که زمینه ساز تمامی مشکلات دیگر است. باد سئوال کرد: "آیا درباره ایگناس سمل وایس چیزی شنیدی؟ نه فکر نمی کنم. این هم یک مشکل، بیماری، و یا چیزی شبیه این ها است...؟ باد با لبخند پاسخ داد "نه...نه...ولی زیاد هم بی ربط نیست. سمل وایس دکتر…

خودفریبی فصل سوم

تام تو بچه داری...اینطور نیست؟با شنیدن این سئوال ساده خوشحال شدم و احساس آرامشی وجودم را دربرگرفت.گفتم بله...بله...یک پسر ۱۰ساله ای به نام تاد. باد پرسید:یادته وقتی که پسرت متولد شد،چه احساسی داشتی؟ حتما این تولد باعث شد که نگاه تو به زندگی…

خودفریبی فصل دوم

یک مسئله باد این طور ادامه داد"تو یک مسئله داری که همه غیر از خودت میدانند"باد در ادامه گفت:"برای شروع به این مثال ها فکر کن"به خاطر می اری وقتی که داشتی به خانه می رفتی و با این که میدانستی باکه ماشین خالی است با خودت گفتی خوب همسرم که کار…