چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

آد‌اب استفاده از تلفن در محل کار

آد‌اب استفاده از تلفن در محل کار
د‌رست است که این روزها ایمیل و پیام‌های فوری از طریق Messenger د‌ر ارتبـاطات اد‌اری خیلی باب شد‌ه است، امـا هنوز هم تلفن نقش بسیـار مـهمی د‌ر حیطـه کـاری ایفا می‌کند‌. مک...
بیشتر

چگونه بر بحران شغلی غلبه کنیم؟

چگونه بر بحران شغلی غلبه کنیم؟
آیا از آن دسته افرادی هستید که با شعار «روز از نو روزی از نو»، روز و شب، ماه‌ها یا حتی سال‌های عمر خود را به شغلی که فکر می‌کنید بیش از حد یکنواخت و ملامت‌آور شده،سپری کر...
بیشتر

مفید کار کنیم نه زیاد

مفید کار کنیم نه زیاد
  بیشتر افراد این توصیه را شنیده اند که باید هوشمندانه تر کار کنند و نه زیادتر ولی تعداد کمی واقعا از این توصیه پیروی می کنند. این روزها بیشتر صاحبان تجارت و مدیران...
بیشتر

اتیکت مکالمات تجاری و شغلی

اتیکت مکالمات تجاری و شغلی
در کار و بیزنس، قوانین آداب معاشرت فقط شامل رفتارهای شما در اداره و محتویات ایمیلتان نمی شود، این قوانین اتیکت و آداب مکالمات شما با همکارانتان را هم در بر می گیرد. معمول...
بیشتر