دسته بندی

دوره های آموزشی

کلاس های مرکز اسناد ملی

هدیه عشق بی چشمداشت ما به شما: سه شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ کلاس های رایگان مهندسی ذهن (موفقیت در زندگی و کسب و کار) با سخنرانی دکتر محمدرضا ماجد واقع در تهران-بزرگراه شهید حقانی -سازمان اسناد ملی برگزار می گردد.قبل از حضور با ما…