پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت

جملاتی برای کاهش خشم و عصبانیت

جملاتی برای کاهش خشم و عصبانیت
١- من نیازی ندارم در این موقعیت خودم را اثبات کنم. من می توانم آرام باشم. ٢- تا زمانی که آرام باشم روی خودم کنترل دارم. ٣- نیازی نیست به خودم شک داشته باشم. آن چه دیگران...
بیشتر

چرا عصبانی می شویم؟ 

چرا عصبانی می شویم؟ 
حدود ۷۰ سال پیش دانشمندان بررسی علل «خشم» و «عصبانیت» را بطور جدی آغاز کردند. بعضی گفتند عوامل ژنتیکی هم در خشمگین شدن موثر هستند. برخی گفتند مصرف موادمخدر و الکل هم در ع...
بیشتر

در را به روی عصبانیت ببندید

در را به روی عصبانیت ببندید
مطمئنا علاقه ندارید عکس خود را زمانی که خشمگین هستید ببینید پس سعی کنید این لحظات را کمتر بوجود آورید. متاسفانه افراد وقتی خشمگین هستند به تنها چیزی که فکر نمی کنند، کنتر...
بیشتر

روش های «مانترا» برای کنترل خشم

روش های «مانترا» برای کنترل خشم
اینکه گاهی در زندگی عصبانی شویم، کاملا طبیعی و عادی است؛ چرا که در برخی مواقع حتی موارد کوچک هم می توانند ما را تحریک کنند. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سخ...
بیشتر