چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

بیشعوری فصل سوم

بیشعوری فصل سوم
  بزرگترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان را خلق کرده است بلکه این است که چرا بیشعورها را اینقدر  گستاخ و منفور آفریده است. “دیوار نوشته ای پشت یک در، در کل...
بیشتر

بیشعوری فصل ۱ و ۲

بیشعوری فصل ۱ و ۲
  اگر بیشعورها عاشق  می شوند فقط به یک دلیل است: می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق. “وینفرد، عاشق شکست خورده یک بیشعور”   ۱-بیشعوری نوعی...
بیشتر

موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل ۹-۱۰-۱۱

موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل ۹-۱۰-۱۱
 چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم؟  انگیزه چیست؟ انگیزه چیزی است که عمل را تحریک یا انتخاب را مشخص میکند. عاملی محرک است. انگیزه میلی درونی است ، نیرویی در وجود یک شخص است...
بیشتر

موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل اول

موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل اول
  فصل اول ملاقات با مهم ترین شخص زنده  جایی در کتاب به او  برمی خورید. ناگهانی و غیرمنتظره، ناباورانه به شناختی می‌رسید که به طور کلی زندگیتان را تغییر میدهد.آن شخص خود ش...
بیشتر