جمعه, ۱ تیر ۱۳۹۷

  • آپارت

اتیکت مکالمات تجاری و شغلی

اتیکت مکالمات تجاری و شغلی
در کار و بیزنس، قوانین آداب معاشرت فقط شامل رفتارهای شما در اداره و محتویات ایمیلتان نمی شود، این قوانین اتیکت و آداب مکالمات شما با همکارانتان را هم در بر می گیرد. معمول...
بیشتر