چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

بیشعوری فصل پنجم

بیشعوری فصل پنجم
شدت بیشعوری   ” بیشعوری برای تمام فصول در خیابان و در بیابان چه در سنگر، چه در بندر” از دیوان اشعار زندگی با بیشعورها   برای بررسی و شناخت دقیق بیشعوری فهرست...
بیشتر

بیشعوری فصل چهارم

بیشعوری فصل چهارم
 ماهیت بیشعوری   ” من خوبم، تو بیشعوری” کاردینال  پوشینگ دو بیشعور تحت درمان ممکن است درباره ی تعریف بیشعوری اختلاف نظر داشته باشند و طبیعی هم هست اما در نهای...
بیشتر

بیشعوری فصل سوم

بیشعوری فصل سوم
  بزرگترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان را خلق کرده است بلکه این است که چرا بیشعورها را اینقدر  گستاخ و منفور آفریده است. “دیوار نوشته ای پشت یک در، در کل...
بیشتر

بیشعوری فصل ۱ و ۲

بیشعوری فصل ۱ و ۲
  اگر بیشعورها عاشق  می شوند فقط به یک دلیل است: می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق. “وینفرد، عاشق شکست خورده یک بیشعور”   ۱-بیشعوری نوعی...
بیشتر

موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل ۹-۱۰-۱۱

موفقیت نامحدود در ۲۲ روز-فصل ۹-۱۰-۱۱
 چگونه در خود انگیزه ایجاد کنیم؟  انگیزه چیست؟ انگیزه چیزی است که عمل را تحریک یا انتخاب را مشخص میکند. عاملی محرک است. انگیزه میلی درونی است ، نیرویی در وجود یک شخص است...
بیشتر