نیاز اساسی
۱۳ بهمن

شش نیاز اساسی انسان به اعتقاد آنتونی رابینز که زندگی همه ما را قلقلک می دهد

میلیون ها بار دیده ام که مردم عموماً میزان دارایی خالص خودشان را برابر با ارزش واقعی خودشان برابر دانسته اند.یعنی هویت آنها عمیقاً وابسته و مرتبط به صورتحساب بانکی …