شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت

فصل بیست و یکم: بیشعور مادرزاد

فصل بیست و یکم: بیشعور مادرزاد
  ” وقتی پیش از خوردن صبحانه اش،گربه را خفه کرد فهمیدم روزگارم سیاه است”. جین، مادر یک بیشعور ۴ ساله   بعضی از بچه ها بدجنس و خرابکار به دنیا می آین...
بیشتر

فصل  بیستم: ازدواج با آدم بیشعور

فصل  بیستم: ازدواج با آدم بیشعور
  ” وقتی فهمیدم عشق از زندگی مان بیرون رفته که دیگر سیگارش را در هنگام بوسیدن من از لب بر نمی داشت” ماری جین، همسر یک بیشعور شاید هیچ چیز در زندگی از این تکان...
بیشتر

ترس چیست ؟

ترس چیست ؟
پرسیدیم که ترس چیست ؟ همه ما می دانیم که ترس عبارت است از یک پاسخ احساسی یا هیجانی ناشی از یک خطر درک شده قبلی که موجب تغییری در مغز و عملکرد آن و همچنین رفتارهای ما می ش...
بیشتر

از بازارهای مرده دوری کنید!

از بازارهای مرده دوری کنید!
تصور غلط رایجی که در بین معامله گران بازارهای مالی وجود دارد، این است که در بازار اگر همیشه حرکت قیمت داشته باشیم و قیمت ها کم و زیاد شوند، مطمئنا فرصت هایی هم برای سودآو...
بیشتر

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟

آیا درک بازارهای مالی یک هنر است؟
اخیرا عکاسی را به عنوان یک سرگرمی جدید برای خودم انتخاب کرده ام و رفته رفته دارم به این نتیجه میرسم که شباهت هایی بین این هنر و حوزه معاملات در بازارهای مالی وجود دارد. ا...
بیشتر