آربیتراژ

آربیتراژ عبارت از خرید و فروش همزمان یک دارایی به منظور سود بردن از تفاوت در قیمت ها است. به عبارتی این حالت نوعی از معامله است که با در آن با بهره بودن از تفاوت های قیمتی ابزارهای مالی مشابه یا یکسان سود کسب می شود. آربیتراژ در نتیجه…

آربیتراژ آماری

یک وضعیت سود که از ناکارایی در قیمت گذاری بین اوراق بهادار ناشی می شود. سرمایه گذاران موقعیت آربیتراژی را از طریق تکنیک های مدل سازی ریاضی تشخیص می دهند. تشریح "آربیتراژ آماری" یک آربیتراژ آماری هرگز بدون ریسک نیست؛ بله به شدت…

آربیتراژ با درآمد ثابت

آربیتراژ با درآمد ثابت یک استراتژی سرمایه گذاری است که سعی در سود بردن از فرصت های آربیتراژی در نرخ بهره اوراق بهادار دارد. زمانی که از استراتژی آربیتراژ با درآمد ثابت استفاده می شود، سرمایه گذار در بازار موقعیت های معاملاتی مخالف یکدیگر را…

آربیتراژ مثلثی

آربیتراژ مثلثی در نتیجه یک اختلاف بین سه ارز خارجی شکل در زمانی شکل می گیرد کخ نرخ تبادلی ارز بطور دقیق با یکدیگر برابر نیستند. فرصت های آربیتراژ مثلثی بسیار معدود هستند و آن دسته از معامله گرانی که از این نوع فرصت آربیتراتژی استفاده می…