حراج کامل

تعریف حراج کامل - Absolute Auction حراج مطلق به نوعی از حراج گفته می‌شود که در آن امتیاز خرید به کسی اعطا می‌شود که بالاترین پیشنهاد قیمتی را داده است. حراج‌های کامل یا مطلق، قیمت پایه که بر اساس آن یک حداقل پیشنهاد ریالی یا دلاری برای…