سازمان سرمایه گذاری ابوظبی

سازمان سرمایه گذاری ابوظبی – AIDA سازمان سرمایه‌گذاریابوظبی یک سازمان سرمایه‌گذاری تحت تملک و مدیریت دولت است که به مدیریت صندوق ذخیره ارزی برای ابوظبی، دولت امارات متحده عربی، می‌پردازد. بر اساس رتبه‌بندی موسسه صندوق ذخیره ارزی، سازمان…

سرمایه‌گذاری

"سرمایه‌گذاری" چیست؟ - Investment یک سرمایه‌گذاری عبارت از یک دارایی یا بخشی از چیزی است که با امید تولید درآمد یا ارزش بیشتر پیدا کردن در آینده خریداری شده است. در مفهوم اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری خرید کالاهایی است که امروز مورد مصرف قرار…