پایان یافتن غیر منتظره

تعریف پایان یافتن غیر منتظره – Abend یک پایان غیر منتظره برای یک برنامه کامپیوتری که منجر به از کار افتادن سیستم یا خاموش شدن آن می‌شود. این کلمه که شکلی کوتاه شده از عبارت "Abnormal Crash" است، اگر در یک کسب و کار اتفاق بیفتد می‌تواند…

پیپ

پیپ چیست – Pip یک پیپ کوچکترین حرکت قیمت است که یک نرخ ارز بر اساس قرارداد بازار تغییر می‌کند. از آنجایی که اغلب جفت ارزها تا چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می شوند، کوچکترین میزان تغییر مربوط به آخرین رقم اعشار است که برای اغلب ارزها این مقدار…

پیشگو اوماها

یک نام مستعار برای وارن بافت، که مسلماً یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران تمام دوره‌هاست. به او لقب "پیش‌گو اوماها" را داده‌اند، چراکه انتخاب‌های وی برای سرمایه‌گذاری و نظرات وی در رابطه با بازار به‌صورت دقیق توسط جامعه سرمایه‌گذاران در دنیا…