یک تُن پول

یک تُن پول (A Ton of Money) اصطلاحی است که در صحبت‌های روزمره افراد انگلیسی زبان برای اشاره به حجم یا مبلغ بسیار زیادی از پول استفاده می‌شود. البته حجم یا مقداری از پول که بتوان به آن با عنوان "یک تُن پول" نام برد، بطور دقیق مشخص نیست و…