یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • بخوان، باور کن، آرام باش

     امروز روز خداست و همه كارهايم رنگ و بويي خدايي دارد. هر روز بركت و نعمت خدا را در زندگي‌ام مشاهده مي‌كنم ...

     امروز روز خداست و همه كارهايم رنگ و بويي خدايي دارد. هر روز بركت و نعمت خدا را در زندگي‌ام مشاهده مي‌كنم. به ويژه امروز منتظر تجلي بركات فراوان الهي هستم... با شور و شوقي فراوان و ايماني نيرومند بيرو ...

    بیشتر