پنج شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • خدایا، چرا من؟

    «آرتور اش» قهرمان افسانه‌اى تنيس، هنگامى كه تحت عمل جراحى قرار گرفت، به اشتباه با تزريق خون آلوده، به بيم ...

    «آرتور اش» قهرمان افسانه‌اى تنيس، هنگامى كه تحت عمل جراحى قرار گرفت، به اشتباه با تزريق خون آلوده، به بيمارى ايدز مبتلا شد.طرفداران آرتور از سرتاسر جهان، نامه‌هايى محبت‌آميز برايش فرستادند. يكى از دوس ...

    بیشتر