تگ

آرتور اش

خدایا، چرا من؟

«آرتور اش» قهرمان افسانه‌اى تنيس، هنگامى كه تحت عمل جراحى قرار گرفت، به اشتباه با تزريق خون آلوده، به بيمارى ايدز مبتلا شد.طرفداران آرتور از سرتاسر جهان، نامه‌هايى محبت‌آميز برايش فرستادند. يكى از دوستداران وى در نامه خويش نوشته بود:«چرا…