تگ

آشتی با طبیعت

اصول زندگی را از طبیعت بیاموزیم

ما جزيی از کاينات هستیم و زندگیمان تحت‌تاثیر همان قوانینی است که بر اجزاي دیگر کاينات حکم‌فرماست. باید همانند ديگر اجزاي طبیعت، به حفظ تعادل و توازن بپردازیم. ما برای رشد و تکامل و بهبود یافتن، وقت صرف می‌کنیم...زندگیمان همواره در حال چرخش…