تگ

آموزه از کارآفرینی

کارآفرینی در دانشگاه

جهان امروز شاهد تحولات پرشتاب و روزافزونی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری است.یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر این تحولات همه جانبه را می‌توان مقوله کارآفرینی، به ویژه کارآفرینی دانشگاهی دانست...  درکشور ما نیز اهمیت، ضرورت و…

۵ درسی که از کارآفرین بودن آموختم

اگر قصد دارید کارآفرین باشید ، آن هم به تنهایی این مطلب مناسب شماست ، ۵ آموزه از کارآفرینی که به تنهایی کار میکند .اخیرا اولین سالگرد کارآفرینی خودم را جشن گرفتم. برخی از مسائل سخت‌تر از آنچه تصور می‌کردم، بود؛ اما برخی از مسائل آنقدرها هم…