تگ

ابزارهای فروش‌

افزایش فروش با سرعت نور!

۱۰ قانون جدیدی که به شما کمک می کند تا فروش‌تان با سرعت نور افزایش پیدا کند:۱. روش‌های قدیمی فروش دیگر کارایی ندارددوره‌ی روش‌های پردردسر و بی‌قاعده به سرآمده است. در قرن ۲۱ باید با خلاقیت، بها دادن به ارزش‌ها و ایجاد روابط اصولی، چه در…