یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • بهترین روش های اخراج کارمندان

    اخراج کردن هم برای خودش راه و رسمی دارد و نه کارفرما و نه کارمند، هیچ کدام از این قضیه خوشحال نیستند. بای ...

    اخراج کردن هم برای خودش راه و رسمی دارد و نه کارفرما و نه کارمند، هیچ کدام از این قضیه خوشحال نیستند. باید با حفظ اخلاق و انسانیت این خبر بد را به کارمند داد تا عزت و احترام او خدشه دار نشود.رابرت سات ...

    بیشتر