تگ

ارتقای وضعیت

ترفیع مقام، آرزوی همه کارمندان

 ممكن است شما كارمندی باشید كه در یك شركت مشغول كار است، كارمندان زیادی همراهتان كار می‌‌كنند و هر یك می‌خواهند كه هر چند وقت یك بار ارتقای درجه پیدا كنند تا در بخش بهتری و با حقوق بالاتری مشغول كار شوند. شما نیز قطعا همین طورید. ولی ترفیع…