تگ

افراد کارآفرین

چگونه یک کارآفرین توانمند باشیم؟

یکی از شایع‌ترین سوالاتی که کارآفرینان بلندپرواز از من می‌پرسند و البته سخت‌ترین آنها نیز محسوب می‌شود این است که: «از کجا شروع کنم؟» من می‌خواهم به آنها بگویم: «از هر جایی که می‌خواهید شروع کنید» اما می‌دانم بیشترشان نمی‌دانند «هرجا»…

آنچه یک کارآفرین پس از موفقیت نباید انجام دهد

 
شاید شما هم روزی به عنوان یک کارآفرین بتوانید، به موفقیت های چشمگیری در کسب و کار خود نایل شوید و شرکت خود را به عنوان یکی از موفق ترین و پرسودترین سازمان ها معرفی نمایید در این صورت است که شما به عنوان مدیر عامل و رئیس آن شرکت نباید

آزادی کارکنان آنها را نوآورتر می‌کند

 
● کارآفرین رویدادها و نتایج بلند مدت را شکل می‌دهد روزگاری بود که ژوزف شومپیتر «کارآفرین» را موتور محرک و پیش‌برنده اقتصاد جامعه می‌دانست. از آن روزگا تا امروز دگرگونی‌های پر شماری در عرصه فن و دانش رخ داده و اندیشه‌های تازه‌ای بر پایه این