پنج شنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

  • آپارت
  • شروع سال نو با افزایش تمرکز بر خود

    وقتی در روزهای آخر سال به مرور زندگی خود در طی سالی که رو به پایان است می‌پردازید، به جای اینکه امروز خود ...

    وقتی در روزهای آخر سال به مرور زندگی خود در طی سالی که رو به پایان است می‌پردازید، به جای اینکه امروز خود را سرزنش کنید، آن هم به خاطر تمام کمبودهایی که در زمینه ارتباطات خود در طول زندگی‌تان داشته‌ای ...

    بیشتر