یکشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۷

  • آپارت
  • ترفیع مقام، آرزوی همه کارمندان

     ممكن است شما كارمندی باشید كه در یك شركت مشغول كار است، كارمندان زیادی همراهتان كار می‌‌كنند و هر یك می‌ ...

     ممكن است شما كارمندی باشید كه در یك شركت مشغول كار است، كارمندان زیادی همراهتان كار می‌‌كنند و هر یك می‌خواهند كه هر چند وقت یك بار ارتقای درجه پیدا كنند تا در بخش بهتری و با حقوق بالاتری مشغول كار ش ...

    بیشتر