تگ

افزایش رضایت از زندگی

برای افزایش رضایت از زندگی چکار بکنیم؟

تمام تلاشها برای افزایش کیفیت زندگی است. برای اینکه بتوانیم زندگی با کیفیتی داشته باشیم علاوه بر پیش شرطهای لازم, طرز نگاه ما به زندگی بسیار مهم است. عوامل زیر می تواند رضایت ما را از زندگی افزایش دهد.ده عامل براي افزايش رضايت از زندگي:1.…