تگ

افزایش سرمایه

چه موقع زمان مناسب افزایش سرمایه است؟

کارآفرینان، در ابتدا در مورد همه چیزهای مورد نیاز برای بهبود موقعیت کاری فکر میکنند. آنها خواسته های خود را شفاف سازی میکنند. برخی نتایج به نفع آنها میشود در حالی که در برخی موارد دیگر این طور نیست.این به نوعی زیبایی کارآفرینی محسوب می‌شد.…