تگ

انتقاد درست

شش پرسش برای کمک به کنار آمدن با انتقاد

هیلاری کلینتون: آموختن چگونه جدی گرفتن و نه شخصی گرفتن انتقاد، امر بسیار مهم است. باید گفت توصیه خانم کلینتون در واقع توصیه بسیار مهمی است. اما اگر تاکنون مورد انتقاد شخصی قرار گرفته باشید (اجازه دهید واقع بین باشیم، کی تا…

چند نکته اساسی برای انتقاد پذیری

وقتی از شما انتقاد می کنند بلافاصله از کوره در نروید، شاید این انتقادات به این دلیل باشند که شما پیشرفت کنید. اگر شما در برابر انتقادهای وارده نمی توانید آرامش خود را حفظ کنید شاید به این دلیل باشد که می ترسید چیزی را از دست بدهید. چه چیزی؟…