تگ

اوراق بهادار تهران

شاخص کل ۸ واحد ریخت / گروه سیمان در کانون توجه نوسانگیران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه منفی بود و 8 واحد افت کرد. شاخص کل بورس در آخرین روز کاری خود در هفته جاری، در ابتدای بازار همانند روزهای گذشته با افزایش اندک تقاضا مواجه شد، به طوری که بعد از گذشت یک ساعت از…