تگ

بازار سرمایه

دو گام برای روبرو شدن با موقعیت های استرس زا در بازارهای مالی

فعالیت در بازارهای مالی، در شکل حداقلی آن، نیازمند سر و کار داشتن هر روزه فرد معامله گر با ریسک و شرایط ناشناخته است. به دلیل وجود عدم قطعیت در فضای معامله گری، احتمال روبرو شدن شما با رویدادهایی که آرامش و آسایش را بر هم می زند، زیاد…

فرصت‌های معاملاتی خوب، برنده نمی‌شوند، معامله‌گران خوب برنده می‌شوند.

یکی از معمول ترین اشتباهات معامله گران تازه کار تمرکز بیش از اندازه بر پیدا کردن معاملات برنده بعدی به جای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب است. اینکه ببینیم یک معامله گر تازه کار تمام وقت مشغول تحلیل از جنبه تکنیکی یا بنیادی باشد تا در…

فرصت‌های معاملاتی خوب، در معاملات برنده نمی‌شوند، بلکه معامله‌گران خوب برنده می‌شوند.

یکی از معمول ترین اشتباهات معامله گران تازه کار تمرکز بیش از اندازه بر پیدا کردن معاملات برنده بعدی به جای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب است. اینکه ببینیم یک معامله گر تازه کار تمام وقت مشغول تحلیل از جنبه تکنیکی یا بنیادی باشد تا در…

اصلاح نظام واسطه‌گری مالی در بازار سرمایه ایران

 
واسطه‌های مالی در یک بازار توسعه‌یافته اوراق بهادار، به عنوان نهادهای اجرایی عملیاتی بازار و با برخورداری از کارکردی چندمنظوری، نقش مهمی را در مجموعه وظایف و فعالیت‌های بازار بر عهده دارند. این گزارش بخش نخست از یک طرح مطالعاتی است که با

راهبردهای توسعه سرمایه گذاری در کشور

 
توسعه اقتصادی یکی از اهدافی است که توسط اکثر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به شدت دنبال می شود. براین اساس، تکیه بر افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار همواره مد نظر کلیه کشورها بوده است. کمبود سرمایه به عنوان عامل