تگ

داستانهای کوتاه

مرغابى یا عقاب؟

وقتى شما به شهر نيويورك سفر كنيد، جالب‌ترين بخش سفر شما هنگامى است كه پس از خروج از هواپيما و فرودگاه، قصد گرفتن يك تاكسى را داشته باشيد!اگر يك تاكسى براى ورود به شهر و رسيدن به مقصد بيابيد، شانس به شما روى آورده؛ اگر راننده تاكسى، شهر را…