Browsing Tag

مبارزه با خشم

چرا عصبانی می شویم؟ 

حدود ۷۰ سال پیش دانشمندان بررسی علل «خشم» و «عصبانیت» را بطور جدی آغاز کردند. بعضی گفتند عوامل ژنتیکی هم در خشمگین شدن موثر هستند. برخی گفتند مصرف موادمخدر و الکل هم در عصبانیت اثر دارد. بعضی ها که از بدی آب و هوا دلخور بودند، آب و هوای گرم…