دوشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • چرا عصبانی می شویم؟ 

    حدود ۷۰ سال پیش دانشمندان بررسی علل «خشم» و «عصبانیت» را بطور جدی آغاز کردند. بعضی گفتند عوامل ژنتیکی هم ...

    حدود ۷۰ سال پیش دانشمندان بررسی علل «خشم» و «عصبانیت» را بطور جدی آغاز کردند. بعضی گفتند عوامل ژنتیکی هم در خشمگین شدن موثر هستند. برخی گفتند مصرف موادمخدر و الکل هم در عصبانیت اثر دارد. بعضی ها که از ...

    بیشتر