جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • چند توصیه مهم بورسی

    چه کسانی ضرر می کنند:  در مورد معامله کردن یک حقیقت محض وجود دارد ، تنها 10% معامله گران موفقند و بیش از ...

    چه کسانی ضرر می کنند:  در مورد معامله کردن یک حقیقت محض وجود دارد ، تنها 10% معامله گران موفقند و بیش از 90 % معامله گران مبتدی در این بازار ضرر کننده هستند ! تمام معامله گرانی که دست به معامله می زنن ...

    بیشتر