تگ

مسائل مالی

چگونه به تصمیمات مالی خود پایند بمانیم؟

  ۱.برای کاهش هزینه‌ها: درباره مسائل مالی صادق باشید.موقعیت‌های اجتماعی مرتبط با پول(غذاهای گران ‌قیمت، خرید هدایای گرانبها) بسیار فریبنده هستند، اما ریچل کروز، مولف کتاب "عشق برای زندگی" معتقد است اگر درصدد کاهش هزینه‌ها باشید، به طرز…