یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • فرهنگ تقدیر و تشکّر

    «سپاس و قدردانی پادزهری قوی برای تقویت روح و روان است». آن هنگام که در طول روز حادثه ه­ای خوب برایت رخ دا ...

    «سپاس و قدردانی پادزهری قوی برای تقویت روح و روان است». آن هنگام که در طول روز حادثه ه­ای خوب برایت رخ داد، بی­ درنگ تشکر کن. به­ هیچ­ وجه مهم نیست که آن حادثه چقدر کوچک باشد. فقط بگو «متشکرم». وقتی ک ...

    بیشتر