تگ

مقالات کارآفرینی

شروع یک کسب و کار رویایی

تقریبا تمام شرکت هایی که به تولید کالا و خدمات می پردازند از بسیاری جهات ساختاری مشابه دارند. به این معنا که برای مثال همگی آن ها باید از مزیت نسبت به رقبا برخوردار باشند، کالایی تولیدکنند که نیازی مهم از مصرف کننده را رفع می کند، با…

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی

در رقابت با سایر برندها همان طور که اغلب بازاریاب های تازه کار نیز آگاه هستند، قیمت ها بیشترین تأثیر را روی مشتریان دارند. در واقع بهترین راه پشت سر گذاشتن رقبا و کسب سهم بیشتر از بازار فروش، قیمت گذاری مناسب روی کالا و خدمات برندتان است.…