Browsing Tag

موفق شدن

اگر خواهان کسب موفقیت در زندگی هستید، نباید این ۷ عبارت را براحتی بر زبان بیاورید-قسمت دوم

4- این وظیفه من نیستاین عبارت یک "نه" غیرقابل‌انکار برای افراد موفق است. افراد موفق به‌خوبی می‌دانند که موفقیت باید بین همه مردم که نقشی در آن دارند، به اشتراک گذاشته شود و هرگز هیچ‌کس تحت هیچ شرایطی نباید در دستیابی به موفقیت از دیگران…