تگ

میلیاردر شدن

چطور تا قبل از ۳۰ سالگی یک میلیاردر شوم؟

میلیونر و یا میلیاردر شدن در زندگی امروز تبدیل به یک آرزو شده است که فقط میشه تو عکس ها دید… انگار تو زندگی واقعی یه همچین زندگی چشمگیری امکان نداره اتفاق بیافته، اما این دیدگاه به کلی اشتباه است.میلیاردر شدن در جوانی کاملا امکان پذیر است و…