تگ

نحوه ثروتمند شدن بیل گیتس

عادتهایی که باعث ثروتمند شدن بیل گیتس شد

اخیراً فهرستی منتشر شده است از 10 عادت و تجربه ای که گیتس را به چنین موفقیتی رسانده و به او کمک کرده به چنین جایگاهی برسد. در ادامه 8 مورد از این فهرست را از نظر خواهید گذراند. بیل گیتس با این روش ها ثروتمند شد!!!تا به حال به این فکر کرده…