جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • از حال بد به حال خوب

    حال خوب نشانه هایی دارد: آرامش، صبوری، فعال بودن، مثبت بینی، شادی. و حال بد نشانه های: تنبلی، افسردگی، من ...

    حال خوب نشانه هایی دارد: آرامش، صبوری، فعال بودن، مثبت بینی، شادی. و حال بد نشانه های: تنبلی، افسردگی، منفی بافی، حسادت وغیره. منشا اصلی این حالات در درون ماست. در این مقاله به توصیف انسان های این دو ...

    بیشتر