جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

  • آپارت
  • تبلیغات و گستره­های نوین

     مفاهیمی که در گذشته پیرامون تبلیغات و بازاریابی در اذهان وجود داشت، با رواج نگرش های جدید و استراتژیک دگ ...

     مفاهیمی که در گذشته پیرامون تبلیغات و بازاریابی در اذهان وجود داشت، با رواج نگرش های جدید و استراتژیک دگرگون شده است. در جهان امروز هدف از تبلیغ تنها نمی تواند در افزایش میزان فروش خلاصه شود و در واق ...

    بیشتر